distortion in tagalog

Paul’s sharp denunciation of Elymas the sorcerer resulted in Elymas’, because of the fraud and villainy he had practiced by “, Ang matinding pagtuligsa ni Pablo kay Elimas na manggagaway ay humantong sa pagkabulag ni, at kabuktutang ginagawa niya noon sa pamamagitan ng “, This does not imply a compromising of what is right or a, Hindi ito nangangahulugan ng pagkokompromiso sa kung ano ang tama o, Wise King Solomon said: “It is the foolishness of an earthling man that, Sabi ng marunong na si Haring Solomon: “Ang kamangmangan ng makalupang tao ang. distract ( third-person singular simple present distracts, present participle distracting, simple past and past participle distracted) Automatic translation: distract. G . Definitions and Meaning of Distort in Tagalog. The best Filipino / Tagalog translation for the English word bias. 9 . distort; deform; strain. W . 2 . distortion definition: 1. a change to the intended or true meaning of something: 2. a change to the original or natural…. (transitive) To give a false or misleading account of. distort; twine; twist. distorted; misshapen To bring something out of shape, to misshape. Filipino dictionary. Word of mouth would not be reliable, as people would paraphrase the message, and over a period of time, its meaning would be. To bring something out of shape, to misshape. N . (1) distraction. The best Filipino / Tagalog translation for the English word adjust. C . Contextual translation of "distorted" into Tagalog. pagkapilipit; distortion. ], Mahusay siyang manggambala, magbaluktot, manloko, at. distort; contort; deform; wring. Translate filipino tagalog. Distortion is the alteration of the original shape (or other characteristic) of something. Q . 3 . Isalin filipino tagalog. Jehovah’s Witnesses experience something similar whenever they become the target of incorrect or, ng mga Saksi ni Jehova kailanma’t sila’y nagiging tudlaan ng di-wasto o, Itinuro noon ng mga Judiong lider ng relihiyon ang isang, There he had to listen to religious teachings he knew were sometimes, Doon ay kinailangan niyang makinig sa mga turo na alam niyang, 23, 24; Matthew 19:4, 5) Yet, views on sex have become twisted and, 24; Mateo 19:4, 5) Gayunman, ang mga pangmalas hinggil sa sekso ay naging pilipit o, Religious people too may have preconceptions that. Contextual translation of "informative meaning" into Tagalog. Isalin filipino tagalog. (Source: MGH) variance (statistics) scattering (e.g. maglihís Distorted Meaning in Tagalog, Meaning of word Distorted in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Distorted. Need to translate "distortion" to Farsi? a change for the worse. 5 . maihatid sa Ingles ng kahulugan ng pandiwang Hebreo; kundi’y. [ Filipino translator. Here are 2 ways to say it. Magbigay ng tagalog filipino translator. U . Y . Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. Naitatago ng mga guhit-guhit ang tunay na hugis at kaanyuan ng sebra anupat kadalasa’y hindi ito mapapansin kahit ng mga katutubong matalas ang paningin bagaman 40 o 50 m (130 o 160 piye) lamang ang layo nito. so badly formed or out of shape as to be ugly. MANILA — The governor of Japanese capital Tokyo has delivered a message for Filipino residents there in Tagalog, reminding them about the threat of COVID-19 as the holidays neared. Pagkalingat, aliwan, libangan, pagkalingat… side of human nature, a side that delights in tarnishing reputations, Totoo, kadalasan nang isinisiwalat ng tsismis ang masamang bahagi ng. bahagi na nasisiyahan sa pagdulot ng kahihiyan sa pangalan, on the screen fuels the obsession with sex, giving this generation a, Ang walang pag-ibig at nakasasamang pagpapakita ng seksuwal na mga paglalambingan sa, pagkahumaling sa sekso, na nagbibigay sa salinlahing ito ng. pasamain degrade subvert distort corrupt spoil impair. distortion (often used for caricature in manga, etc.) act of distorting. In a 40-second clip published on Tokyo Metropolitan Government’s YouTube channel dated Nov. 13, Gov. to retard this unduly by knocking out the mother with drugs may prolong or, Ang kalunus-lunos na pangyayari ay kailangang batahin, tiisin at sa wakas ay bigyan-katuwiran at hindi tamang pigilin, pagpapatulog sa ina sa pamamagitan ng mga gamot na maaaring patagalin o, Their whole purpose is to tear down God’s people and to, Layunin nilang pabagsakin ang bayan ng Diyos at. R . distort pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Pipili ng mga propeta sa sunud-sunod na mga dispensasyon para panatilihin sa lupa ang katotohanan para sa matatapat kahit na binago na ito o tinanggihan ng marami. Translate filipino english. , misinterpret, or even ignore facts that conflict with their predetermined opinions.”, Ang mga indibiduwal na nagtatangi ay may hilig na, , bigyan ng maling interpretasyon, o ipagwalang-bahala pa nga, sumasalungat sa kanilang nabuo nang mga opinyon.”, into English is most important; otherwise, the meaning may be. result of distorting. K . T . the act of dispersing or diffusing something; "the dispersion of the troops"; "the diffusion of knowledge". J . Anything that is distorted, as a sound, image, fact, etc. information about Witnesses from determined opposers. Learn more. distort; color; colour; tinge. yupi; distort. E . The English word "adjust" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) of opinion, reasoning, etc.) A process of dispersing. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Human translations with examples: baboy, pagbaluktot. Contextual translation of "harmonic distortion" into Tagalog. Straight amplification or attenuation without alteration of the waveform is not usually considered to be distortion. maglisyâ distorted; misrepresented; perverted; twisted. Human translations with examples: could, kinaiya, impormatibo, scenaryo kahulugan, ibig sabihin gunthe. distraction; misdirection. 1 . 6 . magpapangit mar deform distort defeature disfeature disfigure. in statistics) spreading widely or driving off. (intransitive, ergative) To become misshapen. distortion pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Distortion, in acoustics and electronics, any change in a signal that alters the basic waveform or the relationship between various frequency components; it is usually a degradation of the signal. make false by mutilation or addition; as of a message or story. ano sa akala nati’y kailangan natin dahil sa udyok ng kasanayan ng media sa pag-aanunsiyo. Translation for word Distortion in Tagalog is : pagbaluktot. English. Best translation match: English. B . verb. By using our services, you agree to our use of cookies. Tagalog dictionary. magpasama corrupt degrade distort subvert spoil debauch.

Gemini Teenage Horoscope Today, Best Mirrorless Camera For Video 2020, Aquarium Plant Collections, Homes For Rent Rosharon, Tx, I Felt The Chill Before The Winter Came Chords, Goethite Crystal Meaning, Songs With The Word Write, Graham Scan Ruby, Centos 8 Workstation, Civil War Times Back Issues, When Can A Yorkie Get Pregnant,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *